contact2+359 899 862 665

+359 554 300 30

tour.filmfest@gmail.com

 

CulturalTourism

 

Logo HOLIDAY-SPA-EXPO_color.ps   

  

VT obshtina 

 

 VT TIC

 

   bulgaria 135px

 

AlexanderTour logo-bg_original

winery logo

EFFE 2017-2018

 

 

Чл. 1 Организационен статус

(1)Международният фестивал на туристическия филм „На източния бряг на Европа“ е ежегодно събитие, провеждано в рамките на изложението „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново, България и организирано от телевизионен канал за туризъм GO tv, с генералното спонсорство на Община Велико Търново и с подкрепата на Министерство на туризма, ИА Национален филмов център, Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенции.

(2)„На Източния Бряг на Европа” е фестивал за продуценти по смисъла на Закон за авторското право и сродните му права, съобразно националното законодателство на участника, а именно физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.


Чл. 2 Тематичен обхват

(1) „На Източния Бряг на Европа” е фестивал за рекламни видеопродукции, представящи туристически дестинации и продукти от цял свят.

(2)Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм, туристически обекти и туристически субекти: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др.

 

Чл. 3 Цели

(1) Основните цели на фестивала са:

да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;

да се стимулира инвестирането в туристическа реклама;

да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;

да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;

да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

(2) Специфични цели:

да промотира професионалната филмова туристическа продукция;

да стимулира продуцирането на такава продукция;

да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса;

да създава условия за високоефективна рекламна насоченост;

да презентира и рекламира България като туристическа дестинация и Община Велико Търново като обект на културен туризъм;

 

Чл. 4 Категории

1) Природа и Екотуризъм – природни паркове и забележителности, селски региони, екопътеки, маршрути, планински, морски туризъм и СПА

2) Спорт и Приключения – спортен и екстремен туризъм, риболовен и ловен туризъм, рекреационен и балнео туризъм

3) История и Култура – събитиен, археологически, исторически, културен, музеен и познавателен туризъм.

4) Вяра и Традиции – религиозен и поклоннически туризъм, възстановки на обреди и обичаи, фестивали

5) Корпоративен туристически филм / клип

Във всяка категория се приемат за участие следните видове продукции:

А) Телевизионно Предаване, продължителност до 27 минути

Б) Рекламен Филм, продължителност от 3 до 20 минути

В) Рекламен Клип, продължителност до 180 секунди

Г) Научно-Популярен и  Документален Филм

 

Чл. 5 Критерии за оценка на продукциите

1. Точно дефинирана туристическа тема (пример: екология, орнитология, етнография, фолклор, бит и традиции, културно-историческо наследство и др.).

2. Да е обвързан с определен регион.

3. Еднозначно послание.

4. Да предоставя достатъчна информация.

5. Оригиналност на идеите и формата на екранното произведение.

6. Оригинално рекламно послание.

7. Атрактивна визия и саунддизайн.

8. Да представя нови параметри за туризъм.

9. Научнообосновано послание.

10. Да разкрива икономическия туристически потенциал на обектите във филма.

 

Чл. 6 Жури

Международно жури в състав от филмови професионалисти, академични преподаватели по туризъм, представители на Министерство на туризма, ИА Национален филмов център, АБТТА, както и представители на туристическия бранш избира най-добрите филми във всяка категория, които получават награди. Председател на журито на състезателните програми се избира на ротационен принцип от членовете.

 

Чл.7 Награди

Наградени биват продуцентите т.е. организациите и субектите, инвестиращи в създаването на туристически продукции. Това могат да бъдат физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.

Един от наградените филми получава голямата награда на журито „Най-добра рекламна туристическа продукция на фестивала”.

Награди получава и по една продукция във всяка категория и подкатегория.

Присъжда се и една специалната награда за компонент (сценарий, режисура, оперaторско майсторство, монтаж и саунддизайн).

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за “Иновативни туристически продукти” се връчва на обществена организация с нестопанска цел (общини, браншови туристически организации, сдружения и др.)

Наградите се връчват на официална церемония на фестивала.

В допълнение към наградите на журито, организаторите могат да присъдят допълнителна награда за принос в промотирането на туристическия потенциал на България.

В случай, че награден участник не присъства на церемонията по награждаването, след фестивала наградата ще му бъде изпратена на посочения във формуляра адрес като разходите по изпращането са за негова сметка.

 

Чл. 8 Условия за участие

(1) За участие във фестивала се допускат филми и продукции, които са собственост на държавни институции, общини, туристически информационни центрове, неправителствени организации, търговски дружества, обществени и частни телевизионни оператори, туристически фирми и частни лица.

Продукциите трябва да са на туристическа тематика.

(2) Участниците трябва да притежават права върху продукциите:

1. чрез договори за създаване и използване;

2. продукцията е произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение;

3. продукцията е произведение, създадено по поръчка;

4. продуцентът е автор на продукцията;

Съобразно националното законодателство на участника

(3) Участващите във фестивала продукции остават на разположение на Организаторите на Фестивала в рамките на една година.

(4) Във фестивала може да се участва с неограничен брой продукции. Продукциите трябва да са произведени след 2015 г.

(5) Продукциите трябва да са субтитрирани или озвучени на английски език, в случай че основният език е различен от английски.

 

Чл. 9 Такси

(1)Такса за участие на една продукция:

Tакса за участие 168 лв. с ДДС

/или 140 лв. без ДДС, ще Ви бъде издадена данъчна фактура за платената такса/

 

Отстъпка:

За 3 продукции – 10%

За 4 продукции – 15%

За 5+ продукции – 20 %

 

(2)Таксите за участие се плащат по банков път:

 “АГЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ” ЕООД

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG37UNCR70001519721781    

BIC: UNCRBGSF

 

(3) Всички банкови такси по превода са за сметка на участника/наредителя.

  

Чл. 10 Технически изисквания

(1) За участие във фестивалната селекция всяка продукция трябва да

е в DVD формат и да бъде придружена от формуляр за участие и копие от банков документ за платена такса.

Формулярите могат да се изпращат и сканирани с подпис от продуцента по е-mail на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

(2) приемане на продукции:

1. на FTP сървър:

FTP username: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

FTP server: ftp.tourfilm-bg.com

FTP & explicit FTPS port: 21

pass:upload2018

2. на диск /2 бр./ на адрес:

Получател: „АГЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ” ЕООД, ЗА ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ „НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ЕВРОПА”

За пратки по пощата: к.к. Слънчев бряг 8240, Централна поща, П.К. 42;

За пратки по куриер: к.к. Сл. бряг, бизнессграда „Кейбълтел Прима”, до Автогарата, ет. 1

Предоставените копия не се връщат.

(3) Всички разходи по изпращането на дискове и формуляри, свързани с транспорт, застраховки, мита и куриерски услуги са за сметка на участника.


Чл. 11 Провеждане

(1) Фестивалът се провежда в три поредни дни

Всички изпратени продукции се разглеждат и оценят предварително от работна група на Журито на Фестивала и се определят номинираните за награда продукции

Номинираните продукции се допускат до състезателната програма и се излъчват на фестивалните прожекции в 3-те фестивални дни пред широката публика. 

По един представител на всяка номинирана продукция ще бъде поканен като гост на фестивала.
Програмата на фестивала е съобразена и с мероприятията на борсата „Културен туризъм”, паралелно и съвместно с която се провежда.

Основната състезателна програма не съвпада с другите фестивални събития и остава главен приоритет за участниците и гостите на фестивала.

(2) Съпътстващите програми на фестивала включват: изложби, концерти, презентации, дискусии и образователни програми по актуални тематики на филмовото изкуство, продуцентската дейност, тенденциите в културния туризъм и рекламата.

 

Чл. 12 Отговорности и права

(1) Всеки участник носи отговорност за съдържанието на своята продукция. Всеки участник носи отговорност за техническото качество на продукцията.

Организаторите запазват правото си да отхвърлят продукции, чието съдържание или технически характеристики не отговарят на изискванията на Фестивала или са в нарушение на българското законодателство.

(2) С подписa си на формуляра за участие всеки участник гарантира, че притежава правата, по смисъла на чл. 5 от този регламент, върху предоставената за участие във фестивала продукция.

Организаторите на фестивала не могат да носят отговорност по смисъла на закона за авторските и сродните му права и не могат да бъдат страна по възникнали спорове от подобно естество. Всички разходи, направени по предявени искове и жалби относно авторските права, са за сметка на участника.

(3) Подписвайки формуляра за участие, участникът дават съгласие:

1. имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат публикувани в каталога;

2. имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат използвани за промотиране на Фестивала;

3. продукциите да бъдат излъчвани с нетърговска цел под логото на фестивала на публични прожекции, в телевизионни канали и в интернет по време на Фестивала и след него, в рамките на една година от датата на провеждане на Фестивала.

(4) Подписвайки формуляра за участие, участникът декларира, че притежава правата за цитираните в предходната ал(3) форми на използване и разпространение, и се съгласява, че всички разходи при евентуално възникнали спорове относно правата за излъчване на продукциите са за сметка на участника.

 

Чл. 13 Приемане на условията на регламента

Участието във Фестивала е декларация, че общите условия по този Фестивален кодекс са приети.

>