contact2+359 899 862 665

+359 554 300 30

tour.filmfest@gmail.com

CulturalTourism

 

Logo HOLIDAY-SPA-EXPO_color.ps

 

 VT obshtina

 

VT TIC 

bulgaria 135px_en

AlexanderTour logo-en

winery logo

EFFE LABEL_LOGO

 

FF2017 promo.mp4_snapshot_00.36_2017.04.03_18.59.53

Dear ladies and gentlemen,

The XIVth edition of the International Tourism Film Festival – Bulgaria “On The East Coast Of Europe” is open for production entries.

The festival is organized along with the International Exhibition “Cultural Tourism” in Veliko Tarnovo, from April 19 to 21, 2018.

Tourism film and commercial video productions are eligible for submission in 5 categories of the festival:

Nature & Ecotourism

History & Culture

Faith and Traditions

Sports & Adventure

Corporate tourism

Entry deadline: March 13, 2018

For details please check the section Regulation

Winners are announced and awards presented at an Official Ceremony of the festival. Awards are bestowed in each category, additional component and sponsorship awards are presented, and one of the producers will get the Grand Prix of the festival.

We are looking forward to watching your travel videos and movies, so we can learn more about the nature and landmarks, the culture and history, the extreme experiences and pleasures offered by your tourist product or destination. We are also looking forward to seeing you in person – in the old capital Veliko Tarnovo, in the spring.

The festival is a member of CIFFT – Committee of Tourism Film Festivals

The festival is part of the platform EFFE (Europe for Festivals and Festivals for Europe)

Maria Karagiozova

Festival Director

Уважаеми дами и господа,

 

Международният Фестивал на Туристическия Филм – България „На източния бряг на Европа“ отваря своето XIV-то издание за прием на продукции.

 

Фестивалът се организира съвместно с Международно изложение „Културен Туризъм“ във Велико Търново,

от 19 до 21 април 2018 г.

 

За участие във фестивала могат да се регистрират филмови и рекламни видео продукции на туристическа тематика, в 5 категории:

-      Природа и екотуризъм

-      История и култура

-      Вяра и традиции

-      Спорт и приключения

-      Корпоративен филм

 

Крайният срок за регистрация е 13 март 2018 г.

 

Моля запознайте се с регламента, публикуван на фестивалния сайт:  www.tourfilm-bg.com

 

Победителите ще бъдат обявени и наградите ще бъдат връчени на официална церемония на фестивала. Награди се присъждат във всяка категория, връчват се допълнителни и спонсорски награди, а един от продуцентите получава Голямата награда на фестивала.

Очакваме с нетърпение вашите туристически клипове и филми, за да научим повече за  природата, забележителностите, културата и историята, екстремните преживявания или удоволствията, които предлага вашият туристически продукт или обект. Очакваме и вас във Велико Търново през пролетта.

 

Фестивалът е член на CIFFT – Комитет на Туристическите Филмови Фестивали

Фестивалът е част от платформата ЕФФЕ (Европа за Фестивали и Фестивали за Европа)

 

За въпроси относно фестивала:      

Мария Карагьозова - Директор на Фестивала

тел: 0899 862 665

>