contact2+359 899 862 660

+359 554 300 30

tour.filmfest@gmail.com

cift mamber 

 

EFFE LABEL_LOGO 

________________

  

VT obshtina

 ABTTA logo

VT TIC

 

 logo elfytour  

 

ABTTA logoАСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

 

 

Създадена през 1996 г., днес  Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти е водеща браншова организация, с високопрофесионална и активна членска мрежа от туристически агенции, работещи на принципа на лоялната конкуренция и имащи за цел непрекъснато повишаване качеството на националото туристическо предлагане и стандарта на обслужване на  потребителите на туристически услуги.

АБТТА изпълнява уставната си цел – да създава условия за устойчиво и конкурентно туристическо развитие, като осъществява непрекъснат мониторинг върху всички законодателни иинициативи и действия на държавните институции, свързани директно или косвено с туризма, участва активно в разрешаването на всяка проблематика от законово, икономическо или техническо естество и поддържа тесни професионални контакти с неправителствени структури и свързан бизнес.

От 2004 година Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е член  и единствен представител на България в Европейския Комитет на Асоциациите на Туроператорите и Туристическите Агенции, ЕКТАА - най-авторитетната професионална структура в туризма  в Европейския Съюз.

С  членството в тази важна организация, АБТТА има възможност да участва директно и пълноправно във формиране на Европейската туристическа политика, защитавайки  общите интереси на цялата българска туристическа индустрия, а страната ни получава уникален шанс за многократно повишаване разпознаваемостта на туристическа дестинация България.

>