НАГРАДИ 2019

Нашите

Image is not available
Image is not available

Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

За Фестивала „На източния бряг на Европа”

„На източния бряг на Европа” е фестивал за рекламни видеопродукции, представящи туристически дестинации от цял свят.

Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др.

Мисията на фестивала на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа” е да промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира продуцирането на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса.

Следвайки тази мисия, фестивалът комбинира няколко линии на дейности. В основата е състезателната програма, която включва пет секции и представя селектирани продукции на туристическа тематика, създадени не по-рано от три години назад, със зададени технически параметри и продължителност за всяка категория.

„На източния бряг на Европа” е фестивал за продуценти.


От 2014 година, Международният Тур Филм Фест – България „НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ЕВРОПА" е официален член на Международния комитет на туристическите филмови фестивали – CIFFT.

Още през 1989 г. Рудолф Камел и Александър В. Камел прогнозират, че туристическите видео продукции ще играят основна роля в популяризирането на дестинации в бъдеще. Затова те решават да поканят директорите на най-престижните туристически фестивали по това време и заедно да формират фестивален комитет – Международен комитет на туристическите филмови фестивали (CIFFT).

CIFFT се стреми да популяризира добрите видео постижения, свързани с туризма и да оценява и награждава най-добрите филми, създадени за рекламиране на туристическа дестинация или туристически продукт.

Единствен по рода си, Mеждународният комитет на туристическите филмови фестивали предлага професионални конкурси, които са от голямо значение за туристическия бранш. През 30-те години от създаването му, маркетингови организации на дестинации, филмови продуценти, рекламни и комуникационни агенции, както и важни личности в туризма избират да включат продукцията си във веригата на CIFFT, което им осигурява най-подходящите условия за популяризиране на техните туристически филми и клипове.

На път за Виена…

…за титлата Най-добър туристически филм за  2020!


 

For more info please visit:
www.cifft.com

Meet the CIFFT Members & Candidates:
https://www.cifft.com/about/#member

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори