Image is not available

Конкурс 2023

Конкурс 2023 е отворен за участие!

КОНКУРС 2023

Туристическа дестинация

Рекламен клип

Изтекъл конкурс
0
Участници
302
Разглеждания
0
Гласувания
1. Точно дефинирана туристическа тема.
2. Да е обвързан с определен регион или обект.
3. Еднозначно послание.
4. Да предоставя достатъчна информация.
5. Оригиналност на идеите и формата на екранното произведение.
6. Оригинално рекламно послание.
7. Атрактивна визия и саунддизайн.
8. Да представя нови параметри за туризъм.
9. Научнообосновано послание.
10. Да разкрива икономическия туристически потенциал на обектите във филма.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;
  • да стимулира инвестирането във видео продукции, представящи туристически потенциал
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

И още:

  • да промотира професионалната филмова туристическа продукция и да стимулира продуцирането на такава продукция;
  • да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса
  • да създава условия за високоефективна комуникация между поръчители, продуценти, изпълнители и потребители;
  • да презентира България като туристическа дестинация и като обект на културен туризъм;

Нашата Статистика