Image is not available

Новини

Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

Преживяването е водещо в туризма

Преживяването е водещо в туризма

Съвременният начин на живот предлага все по-лесни и по- достъпни начини за пътуване и организиране на нашата ваканция. Кое обаче е водещото, когато избираме дестинация? Всички проучвания показват, че водещо вече е преживяването, което ни се предлага. "Маркетинг чрез преживявания на туристическа дестинация: отлични практики" е публичната лекция на проф. д-р Лина Анастасова, преподавател по маркетинг в туризма и маркетингови изследвания в Бургаски Свободен Университет и лектор в редица европейски университети.

Презентацията е част от Международна кръглата маса по въпросите на културния туризъм, организирана от Министерството на туризма на Република България. Можете да се включите в дискусията на 19 април от 13 до 17 ч. в Музей "Възраждане и Учредително събрание", пл. Съединение № 1, Велико Търново.

Събитието е част от официалнта програма на Международното туристическо изложение "Културен Туризъм" и Българското председателство на Европейския съюз.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори