Image is not available

Организатори

Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново. Общината има площ 883 кв. км, 77 населени места с общо население 88 670 души (01.02.11 г.). Областен град и общински център е Велико Търново. Градът е столица на Втората българска държава и, благодарение на богатото си културно-историческо наследство, е важен туристически център.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори