Международният Тур Филм Фест "На източния бряг на Европа" е отворен за участие

Регистрирай филм

Проф. д-р Лина Анастасова

Проф. д-р Лина Анастасова

Преподавател по маркетинг в туризма и маркетингови изследвания

Проф. д-р Лина Анастасова е преподавател по маркетинг в туризма, маркетингови изследвания и маркетинг на взаимовръзките в Бургаски Свободен Университет (www.bfu.bg ). Тя е ръководител на катедра „Маркетинг" в Центъра по икономически и управленски науки в университета. Проф. Анастасова е била гост-лектор в множество университети в Западна и Централна Европа и има и голям изследователски опит в маркетингови и други изследвания в областта на международния туризъм. През последните 25 години тя е участвала в много международни конференции с доклади по проблеми на маркетинга в сферата на туризма и хотелиерството- във Великобритания, Испания, Италия, Германия, Германия, САЩ, Мароко и др.

От 2010 година до днес проф. Анастасова е член на Редакционната колегия на няколко международни списания в областта на маркетинга и туризма като European Journal of Tourism Research, Revista de Turism, International Research Journal of Marketing and Economics, International Journal of Innovative Technologies in Economy.

От 11 години проф. Анастасова е и член на журито на Международния Тур Филм Фест "На източния бряг на Европа".

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори