Международният Тур Филм Фест "На източния бряг на Европа" е отворен за участие

Регистрирай филм

Владо Србиновски

Владо Србиновски

Президент на БАЛКАНИА, Балканска Асоциация за Алтернативен Туризъм.

Балканска Асоциация за Алтернативен Туризъм е организация, която извършва дейности на целия Балкански полуостров и включва партньори от 8 балкански държави в областта на туризма. Асоциацията осъществява проекти за развитие на алтернативните форми на туризъм, като природен, исторически и културен туризъм, културно наследство и др., с цел да се изгради позитивен имидж на Балканите в представите на световната общност. Макро секторите за развитие на туризма на Балканите се идентифицират като: Природен туризъм, Селски туризъм и Културен туризъм. Основната цел на Балкания е интеграция и промоция на целия Балкан като туристическа дестинация.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори